فتوسل در آسانسور

سنسورهای آسانسورمهمترین موضوع در آسانسور ها، امنیت است. وجود سنسور های مختلف در آسانسور سبب مشخص نمودن وضعیت کابین آسانسور شده که ... ادامه مطلب