ایمنی در آسانسور-خطرات آسانسور-ایمنی در آسانسورازاهمیت بسزایی برخوردار است .ایمنی در آسانسور باعث کاهش خطرات آسانسور میگردد .مدیران ساختمان بایستی مسئله ایمنی آسانسور راجدی بگیرند چرا که ممکن است خسارات جبران ناپذیری ایجاد نماید.

 مفهوم ایمنی در آسانسور

ایمنی واژه ای است که امروزه تقریبأ در همه کارها مورد توجه زیادی قرارمیگیرد. ایمنی از ارکان مهم انجام هرگونه فعالیت آحاد مرد در جوامع است . از کار وفعالیت در خانه تا رفتن به محل کار (کارخانه ، محل اجرای پروژه های ساخت وساز، دانشگاه، خیابان ، و…)  و همه آنچه که در محیط کار قرار دارند مستلزم دارا بودن ایمنی به لحاظ مختلف هستند.چرا که ایمنی شامل سلامتی فکر و جسم وسبب تداوم زندگی وکار افراد بوذه است.  برای کلمه ایمنی تعاریف متعددی  میتوان ارائه کرد ازجمله :

  • *ایمنی رهایی از ریسک آسیب وصدمه ومواجه نشدن با ریسک های غیرقابل قبول .
  • *ایمنی به طور کل به محافظت در برابر هر نوع خطر و تهدید خارجی می باشد.

نکاتی درباره ایمنی درصنعت آسانسور:

ایمنی درصنعت آسانسور را می توان به لحاظ کردن اصول و مقررات ایمنی توسط ناظران –  مهندسان-نصابان و کارگران در مراحل ذیل طبقه بندی نمود:

۱ -پیش بینی در طراحی

۲ -درست رعایت کردن اصول ایمنی  و استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی در زمان  اجرای مراحل نصب و راه اندازی آسانسور

۳ -سرویس و نگهداری ماهانه و بازرسی سالانه

۴ -بارعایت و اجرای اصول استاندارد و مقررات ایمنی در تولید قطعات آسانسور و لوازم با کیفیت آسانسور

۵ -آموزش اصول ایمنی

چه نکات ایمنی را در هنگام نصب آسانسورباید رعابت کنبم؟

“اول ایمنی بعدکار”

1-مسدود کردن دهانه ودرگاههای ورودی به چاه آسانسوردرکلیه طبقات بطوریکه برای تمامی افرادی که در ساختمان تردددارندایمن سازی گردد.

2-پوشش مقابل درب ها درطبقات به گونه ای باشدکه مانع افتادن اشیااز کف راهروها به داخل چاه آسانسورباشد.

3-کارگرانی که در داخل چاه آسانسور مشغول به کارهستند نکات ایمنی از جمله :(استفاده از کفش ایمنی مناسب -دستکش

کار مناسب -عینک کار در هنگام جوشکاری-کلاه ایمنی و لباس کارمناسب.و….) رعایت کنند.

4-روشنایی داخل چاه آسانسورباید مناسب باشد.

5-براساس نوع کار ازابزارمناسب استفاذه شود.

6-زمانی که کارگران در داخل چاه آسانسور برروی داربست مشغول بکارهستنداستفاده از کمربندایمنی الزامی است.

7-تخته های زیرپادر داخل چاه بصورتی برروی داربست قراربگیرد که امکان بلندشدن یکطرف آن وجودنداشته باشد.

8-ازدست زدن به قطعات ثابت در چاه آسانسورزمانیکه کابین  آسانسور در حال حرکت است  خودداری شود.

9-تنظبم قطعات سرویس و تمیزکاری اجزای داخل چاه آسانسور نصب گردد.

10-برق سه فاز آسانسور باتابلو مخصوص نزدیک چاه آسانسور باید نصب گردد.

مدار ایمنی آسانسور:

منظور از مدار ایمنی آسانسور، تامین ایمنی در یک سری مدار در مسیر اجزای آسانسور که با موقعیت استفاده مسافر ارتباط تنگاتنگی دارد، و وظیفه آنها کنترل ایمن و بدون خطر حرکت آسانسور می باشد.به هردلیلی اگر مدار دچار مشکل شودکابین آسانسور متوقف میشود.

بارها این اتفاق افتاده است که فردی بعلت بازشدن درب آسانسور به درون چاه آسانسور سقوط کرده است. علت این اتفاق خارج شدن مدار ایمنی آسانسوربه دلبل استفاده ازپل در مدار ایمنی می باشد.زمانیکه تعمیرکار آسانسوربرای انجام تعمیر یا سرویس آسانسور به قطع مدار ایمنی قفل درب می نمایدو برای اینکه آسانسور در این حالت فرمان بگیردبا قرار دادن پل در مسیرمدار ایمنی قفل درب این مسیر رامجددابصورت غیر ایمن وصل می کنند که باید در چنین شرایطی برروی کلیه درب های طبقات آسانسور خارج از  سرویس است یا در حال تعمیراست نصب کردد تا کسی از آسانسور استفاذه نکند و پس از انجام کار “پل قفل درب آسانسور” را برداشته و مدار ایمنی را به حالت قبل باز گردانند.

متاسفانه در بعضی موارد برداشتن “پل در مدار ایمنی قفل درب” فراموش می شود،
“بروز حوادث ناگوار در اینچنین آسانسورهایی که پل موقت برداشته نشده باشد، حتمی است. ”
لذا باید تعمیرکاران و سرویسکاران در این مورد باید بسیار دقت بسیارداشته و پس از اتمام عملیات از برداشتن “پل | مطمئن باشند.

رابطه  مدار ایمنی و برق آسانسور  ؟

اگر مدار ایمنی به هردلیلی قطع شود برق آسانسور هم کامل قطع میشود.تعمیر کار آسانسور با بررسی  علل ب بوجودآمدن نقص در مدارایمنی راپیدا کرده و به صورت دستی کنتاک را آزاد میکند وبرق آسانسور را وصل میکند.

هنگامی که در آسانسور گیر میکنید:

سعی کنید آرامش خود راحفظ کنید و نفس عمیق بکشید وبه خود این اطمینان را بدهید که در فضای آسانسور اکسیژن کافی وجودداردو خونسردی خودراحفظ کنیدو سپس خودرا مشغول به کاری کنید که باعث آرامش شما میشود.سعی کندهند.ید در داخل آسانسوربنشینید.بعضی افرادبعلت حرکت دوباره آسانسور تعادل خودراازدست میدهند.

نکته مهمی که باید ذکرشود این است که در هر آسانسور یک دکمه هشدار (آلارم )و یک تلفن یا دستگاه مخابره داخلی بایدداشته باشد.

در هر آسانسور یک سیستم روشنایی در یک مدارجداگانه قرار داردو اگرآسانسور ازکاربیفتد یک سیستم پشتیبان تا جهارساعت آن راتامین میکند.
.به هبچ عنوان سعی در باز کردن درب  یا خارج شدن از قسمت باز بالاییی کابین نکنید .آسانسور ممکن است دوباره حرکت کند و باعث نتایج مرگبار شود پس صبر کنید تا متخصصان فنی یا گروه نجات به کمک شما بیایند .

در حال انتظار برای آسانسور:

* سعی کنید ظبقه ای را که می خواهیدبروید را انتخاب کنید وبعد دکمه آن طبقه رابزنید.
* کلید احضار کابین را در جهت مقصدتان تنها یکبار فشار دهید.
* از شرایط ایمنی آسانسورهنگام حوادث سعی کنید اظلاعات کافی را داشته باشید.
* از درب آسانسور فاصله بگیرید .

* اگر ظرفیت کابین تکمیل بود،‌ سوار نشوید.
* زمانی که کابین آماده‌ی حرکت است را متوقف  نکنیدو منتظر باشید تا کابین دوباره برسد.
* در هنگام آتش سوزی یا سایر شرایط خطرناک سوار آسانسور نشوید و از پله ها استفاده کنید.

هنگام سوار شدن در آسانسور:

* رعایت حق تقدم با افرادی است که از آسانسور درحال خروج هستند.
* مراقب کابین باشیدکه با سطح طبقه هم ترازباشد .
* درهنگام باز شدن دربها مراقبت ورود و خروج باشید که لباستان گیر نکند.
* اگر خواستید درب باز بماند از دکمه‌ی مخصوص آن استفاده کنید.
* سعی نکنید درب بسته شده را به زور باز کنید منتظر حضور مجدد کابین بمانید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *